Godišnje izvješće o radu Udruge DonKihot – terapije pomoću konja za 2018. godinu

Postignuća i uspjesi na područjuprimarne djelatnosti – hipoterapije, edukacijsko-rehabilitacijske terapijepomoću konja, aktivnosti pomoću konja, programa Male kacige:

Što se tiče naše osnovne djelatnosti,terapija i aktivnosti pomoću konja za djecu s teškoćama u razvoju, čitave smoju godine od siječnja do prosinca provodili za naša 82 korisnika, čak i uljetnim i zimskim mjesecima. U tablici dolje su navedene brojke:

Programbroj termnina
Hipoterapija414
Edukacijsko-rehabilitacijska terapija pomoću konja891
Aktivnosti pomoću konja235
Prigram “Male kacige”596
Program “Feniksova staza”20

Postignuća u pružanju kvalitetnije usluge korisnicima:

U rujnu smo sklopili ugovor sa Grawe osiguranjem te osigurali sve svoje korisnike i time ostvarili jedan od godišnjih ciljeva udruge.

Uveli smo aplikaciju preko koje naši terapeuti mogu preglednije unositi podatke o ciljevima i aktivnostima za svakog jahača i svaki sat terapije koji provedu što nam omogućuje lakše praćenje jahača, statističke podatke i uspješniju izradu individualiziranih terapijskih programa kao i evaluaciju našeg programa. Godine 2017. započeo je pilot projekt korištenja aplikacije za praćenje napretka jahača, a početkom 2018. napravljena je poboljšanija verzija iste aplikacije koju smo čitave godine koistili.

U lipnju smo na skupštini Hrvatskog saveza za intervencije pomoću konja održali prezentaciju o instrumentariju za terapije pomoću konja koji koristimo u udruzi (Documentations and Observation  for Riding Interventions, DORI -K), a koji je naša edukacijska rehabilitatorica, Maja Vuga prevela i prilagodila. Prezentirali smo i nove programe usavršavanja i osposobljavanja za terapeute i instruktore donesenih u travnju.

Nastavljamo revno usavršavati svoje programe terapija i aktivnosti pomoću konja te ulagati u izradu didaktičke opreme potrebne u provođenju istih.

Postignuća u promicanju područja terapija pomoću konja u svrhu razvijanja cjelokupnog područja u državi:

U travnju 2018. godine završili smo pisanje dva programa:  Nastavni program osposobljavanja za poslove instruktora aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetom i Nastavni program usavršavanja za poslove terapeuta za provedbu terapija pomoću konja. U njihovoj izradi  sudjelovala je Matea Drempetić, voditeljica programa terapija pomoću konja u udruzi i magistra edukacijske rehabilitacije. Čitav proces trajao je godinu dana. Program osposobljavanja i usavršavanja su važni radi edukacije budućeg kadra za provedbu terapija i aktivnosti pomoću konja. Programi su izrađeni zajedno sa Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom.

Provođenje vlastitih projekata i sudjelovanje u projektima drugih ustanova i organizacija civilnog društva u 2018. godini:

Korisnici centra za odgoj i obrazovanje Dubrava i dječjeg doma u Nazorovoj su sudjelovali u projektu kojeg je prijavila i provela udruga Don Kihot 2017. godine pod nazivom „Na leđima konja kroz prirodne znanosti“. Projekt je financiran od grada Zagreba, a cilj je bio osmišljavanje i provedba materijala za mali istraživački centar koji će se nalaziti na imanju u svrhu osviještavanja djece i odraslih o važnosti očuvanja prirode. Neizostavno je bilo i druženje s konjima te jahanje.

     Ove godine je udruga Don Kihot također dobila sredstva za projekt u suradnji sa dječjim domom u Nazorovoj „Male kacige za veliki napredak“ u kojem je predviđeno zajedničko jahanje i druženje korisnika udruge i njihovih vršnjaka iz doma u Nazorovoj s ciljem omogućavanja boljeg razvoja, odrastanja i rušenja predrasuda za obje osjetljive skupine društva.

Udruga također već treću godinu za redom prijavljuje i prolazi na natječajima Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša. Uvijek naglašavamo važnost očuvanja okoliša u kojem živimo, na našem imanju obavezno je recikliranje i u prošle dvije godine u sklopu projekata iz područja ekologije izradili smo komposište, kante za razvrstavanje otpada, educirali osnovnoškolce o važnosti zbrinjavanja otpada, te organizirali veliko međuškolsko prvenstvo u recikliranju u kojem su sudjelovale 4 osnovne škole u okolici Sesveta. Ove godine nastavljamo sa dobrom praksom i u projektu „Eko – rođendani“  gdje smo osigurali našim slavljenicima papirnati i kartonski pribor za jelo, kojeg je lakše i jednostavinije za reciklirati i manje je štetniji za okoliš. Tokom cijele jesenske sezone svi slavljenici i njihovi prijatelji imali su prilike proslaviti svoj „Eko – rođendan“. Tako smo roditeljima smanjiti količinu obveza o kojima moraju misliti prije rođendana i ponudili alternativu. Ovo je bila prava prilika za pružanjem dobre prakse i pokazivanjem na koje sve načine možemo smanjiti plastiku u svakodnevnom životu. Kako je naše imanje organizirano na principima održivog razvoja, djeci je bilo prirodno i jednostavno razvrstati otpad u  poticajnoj atmosferi.

U travnju smo se kao sudionici uključili u projekt “Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO” čiji je nositelj Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu HURID, a partneri Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. U sklopu projekta sudjelovali smo na konferenciji, radionicama o društveno korisnom učenju i tražilici raniKLIK.hr te na jednodnevnom seminaru u Slavonskom brodu. Dalje smo uključeni kao volonteri mentori u udruzi u društveno korisno učenje gdje smo imali prilike sudjelovati u čitavom procesu sa studentima specijalističkog studija Rane intervencije na ERF-u. Projekt traje do 2019. godine.

Suradnja sa ustanovama visokog obrazovanja:

Imamo kontinuiranu suradnju s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu kolegija “Rehabilitacija putem pokreta”, dolaze nam studenti na vježbe te volonteri preko kolegija “Volonterski rad”, program se provodi dvaput godišnje, već četvrtu godinu za redom. Trenutno dogovaramo aktivnosti novog kolegija na fakultetu kojeg smo inicirali pod nazivom ‘Odabrane teme iz edukacijske rehabilitacije II: terapija pomoću konja’ gdje će studenti cjelokupnu satnicu praktikuma odraditi na imanju Don Kihota uz stručno mentorstvo naših terapeuta na volonterskoj bazi. Na godišnjoj razini u udruzi kroz vježbe i volontiranje sudjeluje 40tak studenata edukacijske rehabilitacije. Kroz teorijski i praktični dio upoznali su se sa terapijama pomoću konja te vidjeli uživo kako konjski pokret utječe na tijelo jahača te na koji način interakcija s konjem utječe na jahačevu pažnju i komunikaciju.

Od ove godine udruga Don Kihot započela je suradnju sa Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu kroz kolegij „Terapijsko jahanje“ u kojem je sveukupnu teoriju i praksu od 30 sati odradila naša dugogodišnja članica i hipoterapeutica Branka Pokrajčić. Ovaj kolegij pohađalo je 16 studenata kineziologije i nastavak suradnje očekuje se i za iduću godinu.

Već nekoliko godina zaredom 15tak studenta na razmjeni iz SAD-a preko Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu posjećuje Udrugu Don Kihot gdje se upoznaju upoznaje se sa važnosti terapijama pomoću konja za djecu s teškoaćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Ponovno su nas posjetili na proljeće  ove godine.

Suradnje sa centrima za odgoj i obrazovanje u 2018. godini:

Nastavili smo surađivati sa Centrom za odgoj i obrazovanje Dubrava čiji korisnici dolaze na terapiju u Don Kihot dva puta tjedno. Započeli smo suradnju i sa Centrom za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj čiji su  korisnici započeli dolaziti u posjet udruzi radi upoznavanja i kontakta sa životinjama. Tijekom svibnja i lipnja su nas posjetili korisnici iz Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj u sklopu projekta Canon Young People Programme radionica gdje su naučeno znanje o fotografiranju probali u praksi.

Nove suradnje za 2019. godinu:

U prosincu započeli smo suradnju sa Poliklinikom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju prof.dr.sc. Milena Stojčević Polovina čiji će pacijenti početi jahati u Don Kihotu od siječnja 2019. pod vodstvom fizioterapeutice Jelene Herceg koja se usavršavala u hipoterapiji.

Sudjelovanje u volonterskim akcijama i projektima:

U listopadu smo se uključili u projekt volON kojeg provodi udruga SKAC Palma iz Zagreba u partnerstvu s udrugama SKAC Split i Svjetskim savezom mladih Hrvatska te odgojno – obrazovnim institucijama: Srednjom školom Dugo Selo, Prirodoslovno-tehničkom školom, Školom za dizajn, grafiku i održivu gradnju i Graditeljsko-geodetskom tehničkom školom iz Splita, Gimnazijom Vukovar i učeničkim domom Maksimir u trajanju od dvije školske godine. Projekt je financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u trajanju od 1. rujna 2017. godine do 31. svibnja 2019. godine.

Volonteri iz Udruge za promicanje inkluzije nastavili su nas posjećivati redovito jednom tjedno u prijepodnevnim satima i svojim doprinosom brinuti se o urednosti našeg imanja te razveseljavati jutarnja dežurstva.

Usluge za lokalnu zajednicu:

Već četvrtu godinu zaredom Udruga provodi interaktivne radionice za djecu u dobi od 4 do 15 godina „Donkihotovska jesenska i proljetna škola“. Ovim zabavnim i edukativnim radionicama omogućujemo igre, učenje kroz zabavu i jahanje našim korisnicima i upisanim polaznicima. Kroz ukupno pet subota uz naše edukatore i animatore koji u potpunosti preuzimaju brigu o polaznicima,

djeca uče sve o konjima, brizi o njima, opremi, sigurnosti tijekom jahanja, hranjenju i naravno jahati. Uče o prirodi, kako se životinje i biljke bude za proljeće, uzgaju vlastitu biljku, sudjeluju u sadnji eko-vrta, odlaze u posjetu na susjedno imanje sa ljamama, izrađuju natpise za eko vrt i družie se s drugim polaznicima radionica.

Ove godine proveli smo evente: „Pozdrav proljeću“,“Vilinski svijet“, „Western dan“ i „Veliko božićno druženje“. Te najvažniji, tradicionalni „Ples sa konjima“ na koji naše korisnike došlo podržati oko 300 posjetitelja, što iz lokalne zajednice, što iz grada Zagreba. Ova predstava je kruna našeg rada i svih evenata u kojoj naši korisnici djeca sa teškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom svojim bližnjima, ali i ostalim zainteresiranim posjetiteljima pokazuju sav svoj talent i naučeno u jahanju konja kroz koreografiju na klasičnu glazbu i ostale žanrove u prikladnim kostimima. Ove godine nas je plesu pratio novinar koji je pripremio reportažu za „Dobro jutro Hrvatska“. Mjesečno Udruga ima i preko 500 posjetitelja kroz sve aktivnosti i programe koje provodi.

Sudjelovali smo i u organizaciji koorporativnih volontiranja, kao i team buildinga te na taj način širili priču o terapijama pomoću konja, našoj misiji i viziji kao i otvorenosti ka lokalnoj zajednici.

Ovim putem sezahvaljujemo svima koji su na male i velike načine podržavali naš rad u 2018.! Veselimo se nadolazećoj godini, a Vama želimo da 2109. bude uspješna, ispunjenai radosna!

Vaši Donkihotovci