1. U programu terapije pomoći konja Udruge mogu sudjelovati sve osobe koje su u potpunosti ispunile i dostavile sav potreban pisani materijal predsjednici Udruge ili voditelju terapije pomoći konja.
 2. Za maloljetne osobe (mlađe od 18 god.) potrebna je suglasnost roditelja/ skrbnika za sudjelovanje u programu Udruge.
 3. Osobe koje imaju neku od kontraindikacija za jahanje ne mogu sudjelovati u programu terapije pomoći konja.
 4. Svi jahači i osobe koje su u pratnji jahaču moraju se pridržavati pravila o ponašanju i sigurnosti na jahalištu.
 5. Svi jahači i osobe koje su u pratnji jahaču moraju biti svjesni rizika i opasnosti koje donosi sudjelovanje u programu Udruge.
 6. Sat terapije pomoći konja se odvija uz nadzor odgovorne osobe Udruge.
 7. Od jahača se očekuje da dođu u dogovoreno vrijeme. Od sata terapije pomoći konja oduzet će se vrijeme kašnjenja pa će time sat terapije pomoći konja trajati kraće.
 8. Satterapije pomoći konja traje 30 do 60 minuta i individualno se prilagođava svakome sudioniku programa terapije pomoći konja te po potrebi uključuje i druge vidove interakcije i rada s konjima.
 9. Roditeljima / skrbnicima se preporuča da se za vrijeme odvijanja sata posvete sebi (kako bi se jahač mogao usredotočiti na rad i na upute voditelja jahanja te se što više osamostaliti). Komunikacija s jahačem i voditeljem jahanja je zabranjena tijekom odvijanja sata jahanja, osim u iznimnim situacijama. U slučaju nedostatka volontera, voditelj može zamoliti roditelje za pomoć njihovom djetetu prilikom pojahivanja/sjahivanja i/ili izvođenja sata.
 10. Cijena terapija ovisi o vrsti terapije pomoću konja koja se provodi u programu. Također, ovisno o broju termina u mjesecu, plaća se unaprijed i to početkom mjeseca – općom uplatnicom na žiro račun Udruge ili osobno na prostoru djelovanja Udruge.
 11. Ako je jahač spriječen i ne može doći na jahanje, potrebno je obavijestiti voditelja jahanja najmanje dan ranije kako bi se taj termin mogao ponuditi drugim jahačima. Jahač će biti obaviješten čim se oslobodi neki drugi termin kako bi nadoknadio propušteni sat.
 12. Blok satova terapije pomoći konja za jednog jahača trajat će 10 sati.
 13. Korisnik ili korisnikov roditelj/skrbnik pismenim i usmenim putem pruža sve relevantne inicijalne podatke koji se uzimaju u obzir prilikom izrade početnog, okvirnog individualnog programa za svakog jahača koji se vremenom mijenja i dorađuje od strane voditelja. Po završetku bloka učinak terapijskog jahanja se procjenjuje po sagledavanju ostvarenih ciljeva koji su bili unaprijed zadani i utvrđuje se ima li stoga smisla nastaviti. Ako je odgovor potvrdan, ustanovljavaju se novi ciljevi koji se nadovezuju na postojeći program.
 14. Jahač mora nositi propisnu jahaću kacigu tijekom trajanja sata terapije pomoći konja (može posuditi od Udruge ili može nositi svoju koja mora biti za jahanje, nipošto biciklistička!). Obuća mora imati glatki potplat s petom kako noga ne bi prošla kroz uzengiju. Odjeća treba biti uska, ali komotna – ne smije nigdje zatezati. Jahač može nositi jahaće hlače – rajterice i jahaće čizme ili čepse koje se navlače na nogu umjesto čizme i štite je od nažuljanja.
 15. Jahač (kao i njegovi roditelji i skrbnici) dužan je poštivati sve usmene upute nadležnih osoba na imanju koji se tiču sigurnosti svih uključenih i održavanju što kvalitetnijeg programa.