58 tisuća kuna za “Vugrovečke kauboje”

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je odobrilo financiranje projekta “Vugrovečki kauboji” s ukupno 58.000 kuna.  Projekt je odobren u sklopu jednokratnih potpora za 2019. godinu.

Osnovni cilj ovog projekta je obogatiti i unaprijediti socijalne usluge namijenjene razvijanju socijalizacijskih i integracijskih vještina djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, poboljšati im kvalitetu života te omogućiti rad na sebi i razvoj novih vještina. Kroz 6 mjeseci trajanja projekta omogućili bismo redovito jahanje i edukativno-zabavne radionice na tjednoj bazi za 28 djece osnovnoškolske dobi (nekoliko vrtićke dobi) bez adekvatne roditeljske skrbi smještene u kući Sv. Franje u Vugrovcu.

Trajanje projekta je ukupno 6 mjeseci.

Projekt je već počeo s realizacijom na imanju udruge Don Kihot.


Specifični ciljevi projekta: 

  • Obogaćivanje postojećih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi
  • Uključivanje djece bez roditeljske skrbi u programejahanja I radionica koje nudi udruga  Don Kihot
  • Učenje jahanja i novih praktičnih vještina
  • Poboljšati psihofizičko stanje i razvoj novihvještina u djece bez odgovarajuće roditeljskeskrbi
  • Poticanje djece na boravak u prirodi na našem seoskomimanju među raznim domaćim životinjama i u eko vrtu
  • Promicanje zdravog stila života socijalno osjetljivihskupina
  • poticanje inkluzije, razumijevanja i empatije među djecombez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecom s teškoćama u razvoju i djecomtipičnog razvoja