Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu
i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO

 

Naša Udruga Don Kihot sudjeluje na projektu kao provoditelj gdje naše terapeutkinje Matea Drempetić i Maja Vuga educiraju studente koji dolaze na naše imanje u sklopu društveno korisnog učenja.

 

GLAVNI CILJ: Uvesti društveno korisno učenje u akademsko obrazovanje i pridonijeti jačanju
kompetencija budućih stručnjaka za stvaranje sustava rane intervencije u lokalnim zajednicama

NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID)

PARTNERI NA PROJEKTU: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet za odgojne
i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

CILJANE SKUPINE: zaposlenici i članovi organizacija civilnog društva, zaposlenici fakulteta, studenti i
volonteri

KRAJNJI KORISNICI PROJEKTA: djeca rane dobi s teškoćama u razvoju i/ili razvojnim rizicima i njihove
obitelj, stručnjaci – pružatelji usluga, donositelji političkih odluka, sustav rane intervencije u nastajanju i
društvena zajednica

 

PROJEKTNI CILJEVI:

 

1.  Osnažiti nastavnike odabranih studijskih programa i OCD-ove u mentoriranju društveno korisnog
učenja studenata u području rane intervenciju

2. Povećati broj studenata uključenih u društveno korisno učenje kako bi pridonijeli rješavanju
izazova u ranoj intervenciji u lokalnoj zajednici

3. Osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva u području
skrbi za djecu s razvojnim rizicima i teškoćama i njihove obitelji