Don Kihot je dio novog projekta za terapije pomoću konja

Udruga “Pegaz”, Rijeka, nositelj je projekta pod nazivom “Formirnje i aktiviranje IT volonterske mreže u području TPK”. Projekt je financiran u okviru operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala” 2007. – 2013. od strane Europskog socijalnog fonda s ukupnim iznosom od 468.871,88 kn. Partneri u projektu su udruga “Krila – terapijsko jahanje”, Zagreb i konjički klub “Eohippus” uz Vinkovaca, te Don Kihot – terapije pomoću konja kao jedan od direktnih korisnika.

Osnovni ciljevi projekta

Osnovni ciljevi projekta su povećanje kapaciteta organizacija civilnog društve (OCD) u području terapije pomoću konja (TPK) većim volonterskim angažmanom zajednice, povećanje osposobljenosti volontera za pružanje direktnih socijalnih usluga u području TPK te povezivanje i razmjena iskustava između OCD iz područja TPK u cijeloj RH pomoću IT alata. U okviru projekta, 50 volontera iz 3 različite županije dobiti će osnovna znanja i mogućnost praktičnog rada u udrugama koje provode programe terapije pomoću konja. Dio volontera moći će sudjelovati u volonterskim kampovima na 3 lokacije (Rijeka, Zagreb, Vinkovici) te na studijskom putovanju u Sloveniju. Po završetku edukacije, svi volonteri, polaznici edukacije, morat će položiti praktični i teorijski ispit. U planu je i tisak “Metodičkog priručnika” koji će sadržavati praktične vježbe i zadatke koji se mogu koristiti u TPK.Trajanje projekta je od 29.12.2014. do 31.12.2015.

 

Pokrovitelji projekta:

Logo fondoviNacionalna ZakladaRazvoj Ljudskih pontencijalaVlada RH

Projekt je financiran u okviru operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala” 2007. – 2013. od strane Europskog socijalnog fonda s ukupnim iznosom od 468.871,88 kn.