Postignuća i uspjesi na području primarne djelatnosti – hipoterapije, edukacijsko-rehabilitacijske terapije pomoću konja, aktivnosti pomoću konja, programa Male kacige:

Što se tiče naše osnovne djelatnosti, terapija i aktivnosti pomoću konja za djecu s teškoćama u razvoju, čitave smo ju godine od siječnja do prosinca provodili za naša 79 korisnika, čak i u ljetnim i zimskim mjesecima. U tablici dolje su navedene brojke:

ProgramBroj provedenih termina
Hipoterapija483
Edukacijsko-rehabilitacijska terapija pomoću konja408
Aktivnosti pomoću konja417
Male kacige742
UKUPNO:2.084

Postignuća u pružanju kvalitetnije usluge korisnicima:


U rujnu smo obnovili ugovor sa Grawe osiguranjem te već drugu godinu zaredom osigurali sve svoje korisnike i time ostvarili jedan od godišnjih ciljeva udruge.


U 2018. smo uveli aplikaciju preko koje naši terapeuti mogu preglednije unositi podatke o ciljevima i aktivnostima za svakog jahača i svaki sat terapije koji provedu što nam omogućuje lakše praćenje jahača, statističke podatke i uspješniju izradu individualiziranih terapijskih programa kao i evaluaciju našeg programa. Godine 2017. započeo je pilot projekt korištenja aplikacije za praćenje napretka jahača, a početkom 2018. napravljena je poboljšanija verzija iste aplikacije koju smo čitave godine koristili, te nastavili sa korištenjem u 2019. godini.


U lipnju 2018. smo na skupštini Hrvatskog saveza za intervencije pomoću konja održali prezentaciju o instrumentariju za terapije pomoću konja koji koristimo u udruzi (Documentations and Observation for Riding Interventions, DORI -K), a koji je naša edukacijska rehabilitatorica, Maja Vuga prevela i prilagodila. Prezentirali smo i nove programe usavršavanja i osposobljavanja za terapeute i instruktore donesenih u travnju.

Nastavljamo revno usavršavati svoje programe terapija i aktivnosti pomoću konja te ulagati u izradu didaktičke opreme potrebne u provođenju istih.
Unutar projekta Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike kojeg smo provodili krajem 2019. i početkom 2020. osigurali smo novi didaktički materijal za vanjsku upotrebu te na taj način obnovili opremu koju koristimo u provođenju terapija pomoću konja i ostalih programa udruge, što značajno poboljšava kvalitetu našeg rada.


Postignuća u promicanju područja terapija pomoću konja u svrhu razvijanja cjelokupnog područja u državi:

U travnju 2018. godine završili smo pisanje dva programa: Nastavni program osposobljavanja za poslove instruktora aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetom i Nastavni program usavršavanja za poslove terapeuta za provedbu terapija pomoću konja. U njihovoj izradi sudjelovala je Matea Drempetić, naša voditeljica programa terapija pomoću konja i magistra edukacijske rehabilitacije. Čitav proces trajao je godinu dana. Program osposobljavanja i usavršavanja su važni radi edukacije budućeg kadra za provedbu terapija i aktivnosti pomoću konja. Programi su izrađeni zajedno sa Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom.


Udruga Don Kihot i u 2019. godini ulaže trud u poboljšanje i unaprijeđenje cjelokupnog područja. Tako smo u 2019. godini unutar Hrvatskog saveza za intervencije pomoću konja kao članovi Saveza sudjelovali u izradi Standarda područja intervencija pomoću konja, pomoću kojih su se odredili parametri za ocjenjivanje udruga na našem području djelovanja. Time se želi postići što kvalitetnijij i ujednačeniji rad svih udruga u Republici Hrvatskoj.

Provođenje vlastitih projekata i sudjelovanje u projektima drugih ustanova i organizacija civilnog društva u 2018. godini:


Udruga je u prošloj 2019. godini postigla veliki uspjeh tako što je prijavila i dobila prvi veći projekt Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike koji je započeo krajem 2019. godine a završava sredinom 2020. godine. Osnovni cilj ovog projekta bio je obogatiti i unaprijediti socijalne usluge namijenjene razvijanju socijalizacijskih i integracijskih vještina djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, poboljšati im kvalitetu života te omogućiti rad na sebi i razvoj novih vještina. Kroz 6 mjeseci trajanja projekta omogućili smo redovito jahanje i edukativno-zabavne radionice na tjednoj bazi za 28 djece osnovnoškolske dobi (nekoliko vrtićke dobi) bez adekvatne roditeljske skrbi smještene u kući Sv. Franje u Vugrovcu. Projekt se pokazao vrlo uspješnim na veliku radost naših članova i volontera, a posebno djece štićenika u Kući. Suradnju ćemo nastaviti i po završetku projekta.


Udruga četvrtu godinu za redom prijavljuje i prolazi na natječajima Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša. Uvijek naglašavamo važnost očuvanja okoliša u kojem živimo, na našem imanju obavezno je recikliranje i u prošle dvije godine u sklopu projekata iz područja ekologije izradili smo komposište, kante za razvrstavanje otpada, educirali osnovnoškolce o važnosti zbrinjavanja otpada, te organizirali veliko međuškolsko prvenstvo u recikliranju u kojem su sudjelovale 4 osnovne škole u okolici Sesveta, organizirali „Eko- rođendane“. Ove godine nastavljamo sa dobrom praksom i u projektu „RECIKLIRAJ.ME“ u kojem smo osnovnoškolce kroz radionice educirali što je to biootpad i kompost, gdje ga odlažemo, izradili smo kompostere koje smo postavili u dvije osnovne škole u Sesvetama te na taj način olakšali djeci da se nauče što veći dio otpada reciklirati. Uz to, izradili smo on line aplikaciju pomoću koje su djeca kroz igru učila što ide a što ne ide u komposter. Igra je bila jako popularna među djecom, a najbolji su nagrađeni satom jahanja u našoj udruzi.

Ovo je bila prava prilika za pružanjem dobre prakse i pokazivanjem na koje sve načine možemo smanjiti količine otpada u svakodnevnom životu. Kako je naše imanje organizirano na principima održivog razvoja, djeci je bilo prirodno i jednostavno razvrstati otpad u poticajnoj atmosferi.


Ovaj projekt je nastavak dobre suradnje sa Gradom Zagrebom, čije projekte udruga Don Kihot već godinama prijavljuje i provodi. Neki od njih: 2017. pod nazivom „Na leđima konja kroz prirodne znanosti“ (cilj je bio osmišljavanje i izrada materijala za mali istraživački centar koji će se nalaziti na imanju u svrhu osviještavanja djece i odraslih o važnosti očuvanja prirode. Neizostavno je bilo i druženje s konjima te jahanje.), zatim 2018. „Male kacige za veliki napredak“ (zajedničko jahanje i druženje korisnika udruge i njihovih vršnjaka iz doma u Nazorovoj s ciljem omogućavanja boljeg razvoja, odrastanja i rušenja predrasuda za obje osjetljive skupine društva.), 2018. „Heroji prirode“ (natjecanje u recikliranju 3 osnovne škole u Sesvetama) itd.

U travnju 2018. smo se kao sudionici uključili u projekt “Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO” čiji je nositelj Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu HURID, a partneri Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. U sklopu projekta sudjelovali smo na konferenciji, radionicama o društveno korisnom učenju i tražilici raniKLIK.hr te na jednodnevnom seminaru u Slavonskom brodu. Dalje smo uključeni kao volonteri mentori u udruzi u društveno korisno učenje gdje smo imali prilike sudjelovati u čitavom procesu sa studentima specijalističkog studija Rane intervencije na ERF-u. Projekt traje do 2019. godine.

Suradnja sa ustanovama visokog obrazovanja:

Imamo kontinuiranu suradnju s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu kolegija “Rehabilitacija putem pokreta”, dolaze nam studenti na vježbe te volonteri preko kolegija “Volonterski rad”, program se provodi dvaput godišnje, već petu godinu za redom. Na godišnjoj razini u udruzi kroz vježbe i volontiranje sudjeluje 40tak studenata edukacijske rehabilitacije. Kroz teorijski i praktični dio upoznali su se sa terapijama pomoću konja te vidjeli uživo kako konjski pokret utječe na tijelo jahača te na koji način interakcija s konjem utječe na jahačevu pažnju i komunikaciju.


Već nekoliko godina zaredom 15tak studenta na razmjeni iz SAD-a preko Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu posjećuje Udrugu Don Kihot gdje se upoznaju upoznaje se sa važnosti terapijama pomoću konja za djecu s teškoaćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Dolaze redovito svaku drugu godinu.

Suradnje sa centrima za odgoj i obrazovanje i ustanovama za odgoj i obrazovanje u 2019. godini:


Nastavili smo surađivati sa Centrom za odgoj i obrazovanje Dubrava čiji korisnici dolaze na terapiju u Don Kihot dva puta tjedno. Započeli smo suradnju i sa Centrom za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj čiji su korisnici započeli dolaziti u posjet udruzi radi upoznavanja i kontakta sa životinjama. Pred kraj 2019. godine kroz projekt Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike započeli smo suradnju sa Kućom Svetog Franje – kuća za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Kroz projekt započela je prekrasna suradnja, gdje štićenici doma dolaze na naše imanje na zabavno edukativne radionice o sebi samima i svijetu oko sebe, uz učenje jahanja.

Udruga Don Kihot već nekoliko godina ostvaruje suradnje sa nekoliko osnovnih škola na području Sesveta i Grada Zagreba (OŠ Sesvete, OŠ Sesvetska Sopnica, OŠ Soblinec,…), zatim srednjim školama (Srednja škola Dugo Selo,..), učeničkim domom Maksimir,… itd.

Sudjelovanje u volonterskim akcijama i projektima:


U 2017. godini uključili smo se u projekt volON kojeg provodi udruga SKAC Palma iz Zagreba u partnerstvu s udrugama SKAC Split i Svjetskim savezom mladih Hrvatska te odgojno – obrazovnim institucijama: Srednjom školom Dugo Selo, Prirodoslovno-tehničkom školom, Školom za dizajn, grafiku i održivu gradnju i Graditeljsko-geodetskom tehničkom školom iz Splita, Gimnazijom Vukovar i učeničkim domom Maksimir u trajanju od dvije školske godine. Projekt je financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u trajanju od 1. rujna 2017. godine do 31. svibnja 2019. godine. Projekt je uspješno završen i dalje nastavljamo uspješnu suradnju sa udrugom SKAC Palma. U 2019. godini smo ponovno sudjelovali u volonterskoj akciji „72 sata bez kompromisa“.


Volonteri iz Udruge za promicanje inkluzije nastavili su nas posjećivati redovito jednom tjedno u prijepodnevnim satima i svojim doprinosom brinuti se o urednosti našeg imanja te razveseljavati jutarnja dežurstva.

Usluge za lokalnu zajednicu:

Već petu godinu zaredom Udruga provodi interaktivne radionice za djecu u dobi od 4 do 15 godina „Donkihotovska jesenska i proljetna škola“. Ovim zabavnim i edukativnim radionicama omogućujemo igre, učenje kroz zabavu i jahanje našim korisnicima i upisanim polaznicima. Kroz ukupno pet subota uz naše edukatore i animatore koji u potpunosti preuzimaju brigu o polaznicima, djeca uče sve o konjima, brizi o njima, opremi, sigurnosti tijekom jahanja, hranjenju i naravno jahati. Uče o prirodi, kako se životinje i biljke bude za proljeće, uzgaju vlastitu biljku, sudjeluju u sadnji eko-vrta, odlaze u posjetu na susjedno imanje sa ljamama, izrađuju natpise za eko vrt i družie se s drugim polaznicima radionica.

Ove godine organizorali smo evente: „Pozdrav proljeću“,“Proljetna bajka“, „Western dan“ i „Veliko božićno druženje“ za naše korisnike i nove prijatelje iz Kuće svetog Franje. Najvažniji, tradicionalni „Ples sa konjima“ na kojem je naše korisnike prošle 2018. godine došlo podržati oko 300 posjetitelja, što iz lokalne zajednice, što iz grada Zagreba, u 2019. se nastavljamo pripremati za novi ples sa konjima koji se planira organizirati u 2020. godini. Ova predstava je kruna našeg rada i svih evenata u kojoj naši korisnici djeca sa teškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom svojim bližnjima, ali i ostalim zainteresiranim posjetiteljima pokazuju sav svoj talent i naučeno u jahanju konja kroz koreografiju na klasičnu glazbu i ostale žanrove u prikladnim kostimima.


Mjesečno Udruga ima i preko 500 posjetitelja kroz sve aktivnosti i programe koje provodi.


Sudjelovali smo i u organizaciji koorporativnih volontiranja, kao i team buildinga te na taj način širili priču o terapijama pomoću konja, našoj misiji i viziji kao i otvorenosti ka lokalnoj zajednici.


Ovim putem se zahvaljujemo svima koji su na male i velike načine podržavali naš rad u 2019.! Veselimo se nadolazećoj godini, a Vama želimo da 2020. bude uspješna, ispunjena i radosna!