Matea Drempetić

Matea Drempetić je jedna od naših licenciranih hipoterapeuta. Ukupno ih ima desetak u Hrvatskoj, a u Don Kihotu djeluju čak tri hipoterapeuta.

Matea je završila Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i diplomirala s temom “Procjena učinaka individualiziranoga programa terapijskog jahanja”. Završila je staž u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama “Goljak”.

Volontira od 2006. godine u programima terapijskog jahanja (prvo Udruga Krila pa sada i Don Kihot). Godine 2009. dobila je internu licencu Hrvatskog saveza za terapijsko jahanje potom krenula na stručno usavršavanje pri Hrvatskoj olimpijskoj akademiji i Hrvatskom konjičkom savezu kao trener jahanja za osobe s invaliditetom.

Tri godine kasnije Matea je završila tečaj hrvatskog znakovnog jezika u udruzi “Kazalište, vizualne umjetnosti i kultura Gluhih – DLAN”.

Svoju bogatu edukaciju i obrazovanje nastavila je i 2013. kada je završila tečaj hipoterapije u CIRIUS-u (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Slovenija). Imala je prilike sudjelovati u Intenzivnom treningu za procjenu, rad i praćenje razvoja djece s teškoćama u razvoju (The Greenspan Floortime Approach) te uspješno završiti 2. stupanj iste edukacije. Za vrijeme staža susrela se sa  neurosenzomotornom integracijom refleksa dr. Svetlane Masgutove te pohađala trening “Vizualne i auditivne refleksne integracije” kao i “Integracije gornjih ekstremiteta i manualnih vještina”.

Ponosni smo što je Matea dio Don Kihota i što ju je struka prepoznala u njenoj stručnosti, točnosti i vrhunskom radu. Matea trenutno vodi programe terapija i aktivnosti pomoću konja u našoj Udruzi.