Program terapije pomoću konja podrazumijeva oblik (re)habilitacije u kojem se koriste funkcionalne jahaće vještine, konjski pokret i širok raspon metoda i tehnika sa područja edukacijske rehabilitacije za ostvarivanje specifičnih kognitivnih, motoričkih, socijalnih, emocionalnih i bihevioralnih ciljeva. Mogu se uključiti djeca s teškoćama u razvoju (najniža kronološka dob: 4 godine) te odrasle osobe s invaliditetom ako nema kontraindikacija za sudjelovanje u programu. Za svaku osobu radi se individualiziran program s ciljevima i aktivnostima koji se redovito evaluiraju. Naglasak NIJE na teškoći već na sposobnosti pojedinca i razvoju novih vještina koje će pridonijeti poboljšanju kvalitete života

Pristupnicu za prijavu u program preuzmite ovdje, ali prije pročitajte sve moguće kontraindikacije, pravilnik i pravila ponašanja na jahalištu.

 

Program “Male kacige”

 • uključuju se djeca bez teškoća u razvoju koja jašu sa djecom iz programa terapijskog jahanja
 • naglasak je na vršnjačkoj potpori, razbijanju predrasuda i zajedničkom sudjelovanju u aktivnostima s konjima, kojima se ostvaruju prilike za međusobno uvažavanje, prihvaćanje različitosti i stvaranje prijateljstava
 • program obuhvaća učenje jahanja, ali i aktivnosti brige o konju (hranjenje, timarenje, sedlanje) te učenja o konjskom ponašanju (kako konji komuniciraju, koje nam neverbalne poruke šalju svojim ponašanjem)

 

Program hipoterapije

 • temelji se na primjeni fizioterapijskih postupaka na konju koji uključuju korištenje elemenata neuroloških koncepata (primjerice Bobath koncepta)
 • mogu se uključiti djeca s teškoćama u razvoju (najniža kronološka dob: 2 godine) te odrasle osobe s invaliditetom ako nema kontraindikacija za uključivanje u program
 • osnova ovog programa je neurofiziološka stimulacija jahača sa više od 100 impulsa u minuti tijekom konjskog hoda prilikom kojeg se tehnikama iz fizioterapije facilitiraju pokreti zdjelice, trupa i ramenog pojasa, a inhibiraju abnormalni obrasci pokreta
 • ciljevi se postavljaju individualno, a primjenjuju se neuromotorički, senzomotorički, psihomotorički i sociomotorički pristupi
 • program izvodi fizioterapeut sa dodatnom edukacijom sa područja hipoterapije i edukacijski rehabilitator

 

Program “Feniksova staza”

 • podrazumijeva aktivnosti učenja pomoću konja koje ne uključuju jahanje već izvođenje zadataka na tlu zajedno sa konjem (prolazak kroz poligone koji se razlikuju po obimu i sadržaju zadataka te ciljevima koji se žele ostvariti u programu)
 • mogu se uključiti djeca i  odrasle osobe (najniža kronološka dob: 8 godina)
 • konj je medij putem kojeg osoba uči o sebi, razvija svoju samosvijest i samopouzdanje rješavanjem problema s kojima se susreće prolazeći kroz poligon
 • program je i edukativne naravi jer se usvajaju razna znanja o konjima, ali i razvijaju  vještine pojedinih razvojnih područja

 

voditeljica programa terapija Matea Drempetić  099 6001 733

Pristupnica za uključivanje u program terapije pomoću konja