Don Kihot je najsnažnija udruga za terapije pomoću konja u Hrvatskoj

Godina iza nas je bila velika godina za Don Kihot. Uz pomoć prikupljenih donacija naših posjetitelja i donatora tvrtki izgradili smo novo jahalište koje nam omogućuje jahanje i terapiju pomoću konja bez obzira na vremensku uvjete. Prije smo morali čekati par dana kako bi se voda povukla nakon kišnog perioda, a sada terapije možemo provoditi odmah nakon prestanka padanja kiše. Hvala vam na tome. Nedavno smo prešli 4.000 pratitelja na našoj Facebook stranici čime smo broj jedan udruga u Hrvatskoj za našu djelatnost.

 

Unatoč velikom broju registriranih udruga za “terapijsko jahanje” jako mali broj zaista provodi terapije sa stručnim kadrom koji može omogućiti terapiju pomoću konja prilagođenu svakom korisniku. U našoj udruzi djeluju tri licencirana hipoterapeuta (od ukupno 10 u cijeloj Hrvatskoj) koji su svoju edukaciju završili u  Centru CIRIUS u Kamniku (Slovenija) na trenutno jedinom relevantnom mjestu za edukaciju u regiji. Posebno nas veseli što su naš rad prepoznali roditelji i stručnjaci i izvan zagrebačkog područja. U posljednjih nekoliko mjeseci tri roditelja s područja Rijeke su se odlučili priključiti našem programu terapiju pomoću konja u terminima kada im djeca idu na ostale terapije u Zagreb.

 

Na imanju udruge se nalazi 8 konja (starosti od 8 godina do 27 godina) od kojih su 7 radni konja. Koriste se za terapije pomoću konja, aktivnosti pomoću konja, hipoterapiju te edukaciju volontera. Uz konje, na imanju se nalaze dva kunića, dva goluba i jedna koza koji se također koriste u djelatnostima i aktivnostima udruge. Udruga je već niz godina uključena u sustav Ministarstva pravosuđa, Sektor za probaciju, za odsluživanje kazne društveno odgovornim radom, a u posljednjih godinu dana, tri osuđenika su uspješno završila svoj dobrotvorni rad. Udruga je tijekom godine koristila sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te imala zaposlene radnike s potporom od 100% mjesečne plaće. Don Kihot – terapije pomoću konja surađuje s Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom u sklopu kolegija “Rehabilitacija putem pokreta” u kojem studenti dolaze na vježbe na imanje Udruge. Putem kolegija “Volonterski rad” volonteri s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta dolaze u Udrugu. U 2016. godini su uspostavili čvrstu suradnju s Centrom za odgoj i obrazovanje Dubrava čiji korisnici kontinuirano dolaze na jahanja dva puta tjedno kroz gotovo cijelu godinu. Iste godine je također uspostavljena suradnja s Centrom za inkluzivne radne aktivnosti čiji korisnici volonterski kontinuirano pomažu u provođenju aktivnosti Udruge.

 

 

Aktivnosti provedene kroz 2016. godinu

 • 486 sati terapija pomoću konja. Proveden je kontinuiran rad s 18 korisnika
 • 57 sata aktivnosti pomoću konja. Proveden je kontinuiran rad 4 korisnika.
 • 149 sati terapija pomoću konja. Proveden je kontinuiran rad 6 korisnika.
 •  152 sata rekreativnog jahanja. Proveden je kontinuiran rad 16 korisnika.
 • ukupno: 884 sata

U 2017. godini smo povećali broj korisnika za 20%.

 

Volonterski rad

U 2016.godini u radu Udruge sudjelovalo je 93 volontera, od kojih je 46 volontera uključeno u rad 2016. godine, a 47 su volontera koji su se priključili radu Udruge tijekom prijašnjih godina. Tijekom 2016.godine odrađeno je 7819 volonterskih sati. Tijekom prvog kvartala odrađeno je 2348 volonterskih sati, tijekom drugog kvartala 2083 sati, tijekom trećeg kvartala 1181 sati i tijekom četvrtog kvartala 2207 sati. U volonterskom radu Don Kihot-terapije pomoću konja 2016. godine sudjelovali su zaposlenici tvrtke DM-dogerie markt u sklopu koorporativnog volontiranja.

 

Stručno usavršavanje i obrazovanje djelatnika i suradnika

Maja Vuga: – sudjeluje na tečaju hipoterapije u centru Cirius (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje) u Kamniku, Slovenija. – završava diplomski studij na Edukacijsko, rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu s temom diplomskog rada ‘Prijevod i prilagodba DORI-K mjernog instrumenta za praćenje napretka djece s teškoćama u razvoju u terapijama pomoću konja’
Josip Spahija: – sudjeluje na tečaju hipoterapije u centru Cirius (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje) u Kamniku, Slovenija.
Marita Mučić: – završava diplomski studij Eksperimentalne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebi s temom diplomskog rada ‘Fauna koralja koraligenske biocenoze istočnog dijela Jadrana’.
Matea Kovač: – završava diplomski studij Eksperimentalne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebi sa temom diplomskog rada ‘Glasanje i socijalna komunikacija dinarske voluharice ‘(Dinaromys bogdanovi) ‘.
Bojan Gazibara: – sudjeluje na međunarodnom Erasmus+ projektu Tool Fair XI na Malti s temom „Tools for Solidarity and Inclusion” through innovative youth work approaches to reach out and support young people at risk of marginalisation and social exclusion, including young people with a migrant or refugee background.

 

Don Kihot je dobio mjesto unutar ‘Top 5 izletišta nadomak Zagreba‘ portala kamonaizlet.hr. U sklopu koorporativnog volontiranja kod nas su volontirali : Vipnet, Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske u Hrvatskoj, HNS GO Grada Zagreba te zaposlenici DM-a. Održali smo Humanitarni stand-up comedy show. Napravljena je bojanka ‘Ljubavna priča Mara i Shani’ koja ilustrira konje Don Kihota i povezuje najmlađe s pričom Don Kihota.

 

Pokrenuta je Crowd founding akcija za obnovu krovišta staje koja je pridonijela obnovi infrastrukture imanja. U 2016. godini je web stranicu Udruge (www.donkihot.hr) posjetilo 11.726 korisnika koji su pregledali 44.667 tisuće stranica s informacijama o terapijama pomoću konja, radionicama koje su imale za cilj podizanje razine svijesti građana, demokracije i ljudskih prava. Facebook stranica ima preko 4.000 pratitelja, u prosjeku 900 ljudi direktno informirano na dnevnoj bazi. Tako smo osigurali kontinuirano dobro upravljanje informacija Udruge i transparentnost.

 

PROČITAJ PUNI IZVJEŠTAJ RADA U 2016-oj

 

Hvala vam svima na posjeti, jahanju, pomoći i veselimo se svakom velikom koraku u 2017. godini!

 

Udruga ima deset redovnih članova:

 • Marita Mučić, mag.biol.exp.
 • Matea Drempetić, mag.rehab.educ., hipoterapeut
 • Melita Majhut, dr.med.vet.
 • Branka Pokrajčić, bacc.physioth., hipoterapeut
 • Bojan Gazibara
 • Maja Vuga, mag.rehab.educ.
 • Dino Hadžihasanović
 • Matea Kovač, mag.biol.exp.
 • Diana Čorak, mag.ing.inf. et comm.techn.
 • Marija Čorak, mag.prim.educ.

 

Udruga ima 250 pridruženih članova.
Udruga ima dva počasna člana: Dean Basar, dr.med.vet i Toni Fanda