Konji su okosnica našeg programa, terapeuti našim jahačima i dragi suradnici. No niti jedan konj nije u potpunosti predvidljiv i poznato je da npr. preplašen konj može potrčati kasom ili galopom, skočiti naprijed ili u stranu, ritnuti se, a kada je ljut ili pod stresom može se propinjati, udariti ili ugristi osobu koja mu je u blizini. Sve to može dovesti u opasnost osobu koja je u bliskom kontaktu s konjem.

Kako bismo svim sudionicima našeg programa omogućili sigurno bavljenje terapijskim jahanjem, molimo da se pridržavate sljedećih osnovnih pravila:

1. Sva djeca na terenu moraju biti u pratnji odrasle osobe koja se brine samo o njima.

2. Ne pravite nagle pokrete niti glasne zvukove u blizini konja, ne trčite i ne vičite po terenu.

3. Ne prilazite konjima i ne dirajte ih ako prije toga niste dobili dozvolu.

4. Za vrijeme odvijanja satova jahanja i aktivnosti korisnika programa s konjima zabranjeno je:

– dovođenje bilo kojih životinja na teren

– dopremanje bilo kakvih velikih, bučnih ili posebno uočljivih predmeta ili objekata te vozila ili strojeva na teren

5. Za vrijeme odvijanja terapija pomoću konja ne razgovarajte s voditeljem, jahačima i osobama koje sudjeluju u satu jahanja, osim u izvanrednim hitnim situacijama.

6. Ne ulazite u prostor za jahanje dok traje sat jahanja, kao ni u bilo koji prostor u kojem su konji, bez posebne dozvole dozvole nadležne osobe koja brine o konjima.

Ne nudite hranu konjima iz ruke. Ako imate nešto za njih, pitajte nadležne kako im možete dati.

 

[title]Upoznaj nas [/title]

[blog2 items=6 cat=zivotinje]