Poziv na 3. stručni skup HSIPK

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 3. stručni skup u organizaciji Hrvatskog saveza za intervencije pomoću konja s osnovnom temom “Iskustva i izazovi u terapijama pomoću konja” što je rezultat suradnje udruga i konjičkih klubova koji provode terapije i aktivnosti pomoću konja.


Hrvatski savez za intervencije pomoću konja (HSIPK) je savez koji promiče razvoj cjelokupnog područja terapija i aktivnosti pomoću konja te se zalaže za uvođenje standarda kvalitete usluga usklađenih s međunarodnim normama i standardima. Savez trenutno okuplja 7 članica(udruga/klubova) iz cijele Hrvatske koje zajedničkom suradnjom i projektnim partnerstvima 
doprinose kvalitetnijem pružanju socijalnih i zdravstvenih usluga za svoje korisnike.


Terapija pomoću konja jest komplementarna terapija koja uključuje aktivnosti s konjem i/ili u konjskom okruženju te se sastoji od strategija i tretmana koje terapeut koristi unutar svoga polja stručnosti (edukacijska rehabilitacija, logopedija, socijalna pedagogija, fizioterapija, psihologija, pedagogija, socijalni rad, radna terapija ili kineziterapija). Kao takva, zahtijeva provedbu isključivo od strane stručne osobe koja poznaje profesionalne standarde prakse. Polazi se od toga da terapija pomoću konja nikako ne smije biti shvaćana kao jedinstveni, izolirani pristup već kao strategija koja praktičarima omogućava da u spomenutom kontekstu koriste vlastiti teorijski profesionalni pristup.


Podrobnije informacije tijekom priprema bit će oglašene na službenim stranicama Hrvatskog saveza za intervencije pomoću konja www.hsipk.hr, a za sve detaljnije informacije i upite slobodno nam se obratite na e-mail:
intervencijepomocukonja@gmail.com.

Stručni skup održat će se 9. studenog 2019. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu,
Borongajska 83f u Zagrebu.Prijave za sudjelovanje i izlaganja se primaju do 15. listopada 2019. godine na e-adresu: matea.drempetic@gmail.com. Bila bi nam čast i zadovoljstvo da nam se pridružite!


Za programski i organizacijski odbor:
Mirjana Stojnović, mag.logoped.
Matea Drempetić, mag.rehab.educ.