Akcija “72 sata bez kompromisa”

U sklopu akcije ”72 sata bez kompromisa” destak mladih volontera uredilo je naše igralište, pomoglo dovršiti kompostere koje će ići u dvije osnovne škole u Sesvetama te izradili kavalete. One se koriste za jahalište tijekom terapija i ostalih jahanja za djecu u našoj udruzi. Ovo je već treća akcija ”72 sata” u našoj udruzi. Veliko hvala svim sudionicima.