Novi projekt “Volonterska zelena generacija”

Cilj projekta “Volonterska zelena generacija” je jačanje svijesti i znanja o zaštiti okoliša i prirode kroz edukacijske programe i inovativne izvanškolske aktivnosti za djecu osnovnoškolske dobi kroz utemeljene na interdisciplinarnosti, timskom radu, boravku u prirodi, zdravom životu i odgovornom odnosu prema okolišu kao preduvjetima unaprjeđenja kvalitete života i održivog razvoja.

Projekt financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH sa 77.895,51 kn (10.338,51 EUR)

Naslanjajući se na redovni nastavni program edukacijski i praktični sadržaji osmišljeni kroz predloženi projekt će djeci dati dodatnu perspektivu i omogućiti da im dobiju cjelovitu spoznaju o prirodnim i društvenim pojavama u okruženju te dodatno upoznaju svoje talente, interese i preferencije. Radom u timu i volontiranjem oni će naučiti kako razumjeti svoju ulogu u društvu i kako doprinijeti ciljevima zajednice u kojoj žive. Uključenjem djece s teškoćama u razvoju u timove će se razvijati i empatija kod djece, razumijevanje jednakost i potreba uključivosti.

Detaljan program i plan provedbe projekta:

Plan i program provedbe Projekt “Volonterska zelena generacija” ima za cilj jačanje svijesti i znanja djece osnovnoškolske dobi o zaštiti okoliša i prirode primjenom inovativnih edukacijskih i izvannastavnih programa kojima se sustavno razvijaju vještine, znanja i kompetencije djece te promiču zdrav život, suradnja, socijalna uključenost, inkluzija, volonterstvo i aktivno građanstvo. Projektne aktivnosti će stoga biti fokusirane na zdravi način života, očuvanje prirode i održivi razvoj te će biti organizirane kroz tri osnovne komponente:

1) komponenta (edukacijski programi) – kombinacijom teorijskog i praktičnog rada djeci će se transferirati znanja o ekološkom uzgoju hrane, vrtlarenju (npr. sijanje, uzgoj, berba i sl.), brzi o domaćim životinjama (npr. hranjenje i sl.), zdravom načinu života (npr. zdrava prehrana, boravak u prirodi, tjelovježba i sl.), odgovornom postupanju s otpadom (npr. izbjegavanje otpada, odvojeno sakupljanje, ponovna uporaba i kružna ekonomija, itd.) i dr. srodna područja.

Edukacijski program će biti sadržavati tri tematska modula kojima će se obuhvatiti (1) zdrava hrana, 2) zaštita okoliša te (3) održivi razvoj.

2) komponenta (vrtlarenje) – na imanju će Prijavitelj ustupiti zelenu površinu za uspostavu povrtnjaka i cvjetnjaka kako bi djeca znanja i vještine usvojena tijekom edukacijskih programa mogla praktično i samostalno primijeniti kroz izvannastavne aktivnosti.

3) komponenta (volontiranje) – kroz projekt se djecu želi i upoznati s konceptom volontiranja i dobrobiti koje ono ima za pojedinaca i zajednicu. Stoga će se kroz izvannastavne aktivnosti potaknuti djecu na volonterski angažman na imanju kroz praktične aktivnosti.

– Na kraju provedbe projektnih aktivnosti organizirati će se druženje na imanju za sudionike projekta, ali i predstavnike zajednice na kojim će djeca prezentirati stečena znanja (npr. napraviti obilazak kroz vrt, prezentirati ubrane plodove i sl.). Druženje će biti popraćeno i izložbom fotografija kojim će se prezentirati cjelokupni proces, programi koje su djeca pohađala, postignuti rezultati, itd.

– organiziran Dan otvorenih vrata za javnost

Uz prethodno opisane tri ključne komponente projekta organizirati će se i dodatno i aktivnosti (1) promocije i informiranja javnosti te (2) upravljanja projektnim aktivnostima